Kapat

Ouroboros Simgesi ve Taşıdığı Anlam

Anasayfa
İlginç&Komik Ouroboros Simgesi ve Taşıdığı Anlam

Kendi kuyruğu ısıran yılan veya ejderha şeklinde bir sembol olarak resmedilen Ouroboros, kendi kendini yaratmayı sembolize etmektedir. Latince’ deki Uroborus kelimesi, bu kelimenin köküdür. Bu kelimenin sözlük anlamı “kendi kuyruğunu öldüren”dir. Yanan gökkuşağı efsanesi ile benzerliğe sahip olan bu sembolün ifade ettiği anlam ise ‘’ doğanın sonsuz döngüsü’’ dür.

Bu kelime antik Yunanca’da da Latince’de olduğu gibi “kuyruğunu yiyen yılan” anlamına gelir. Mitolojide evrenin ve doğanın sürekli bir döngü halinde olduğunu simgeler. Kendi kendisini yiyor oluşu, aslında sahip olduğu gücü de yine kendisinin yok etmesini simgeler. Kendi gücünü yine kendini tüketir. Sahip olduğu gücü kendisine kanalize eder ve kendisini yok eder.

Kuyruk aslında her insanın aynı zamanda doğanın sahip olduğu gücü temsil eder. Yani her insan sahip olduğu gücü kendisi sona erdirir.

Bu çizimi, tarihte birçok noktada görülebilir. İlk olarak milattan önce 1600 yılında antik Mısır’da görülmüştür. Daha sonraları Fenikelilerce sonrasında da Yunanlarca kullanılmış ve Ouroboros ismini bu dönemde almıştır. Bu simge her ne kadar bilinir olsa da taşıdığı mana evrensel bir mana değildir. Simyacılar tarafından da kullanılmıştır. Taşıdığı anlam ise tamamlanmıştır, bütünlük, değişim, denge ve kendi kendine yetmektir. Aynı zamanda Yin-yang’ın sahip olduğu tarzda zıtlıkların birliğini de simgelemek için kullanılan Ouroboros, hayatında aslında tezatlardan oluştuğu öğretisini içerir. Yani sahip olduğu anlam yarı ışık yarı karanlıktır. Son olarak orta çağda simyacılar tarafından bilinç ve bilinç üstünü bir araya getirmek amacıyla kullanıldığı da söylenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: